Goeie muzikant en knappe documentaire. Ik begrijp niet dat ik er nu pas wat van hoor…

Edit: volledige documentaire alhier.